Library
Login

First Admission List

Published 9 months ago Notices News And Events

इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, परिक्षा बोर्डबाट २०७३ सालमा संचालित वि.ई/वि.आर्क. तहको प्रवेश परिक्षामा उत्तिर्ण भई यस हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ्गमा भर्नाको लागि मिति २०७३ भाद्र १२ देखि २०७३ भाद्र १६ गतेसम्म आवेदन फाराम भरेका आवेदकहरुको नामावली प्राथमकिताका आधारमा संकाय बमोजिम प्रकाशित गरिएको छ ।

  First List Notice.pdf(115.77kB)

© 2016 Himalaya College Of Engineering . All rights reserved.